How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Zleceniobiorca złożył zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy PIT (przewidywany dochód nie przekroczy 30 tys. zł). Czy ten zleceniobiorca dodatkowo ma obowiązek złożyć wniosek o niestosowanie do jego wynagrodzenia rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.?

W opisanej sytuacji, jeśli przewidywany dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 30 tys. zł, to zleceniobiorca nie składa wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że zleceniodawca nie pobiera z wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczek na podatek dochodowy.

Table of Contents