How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Wsparcie ekspansji i rozwoju firm – na tym polega ulga konsolidacyjna wprowadzana przez Polski Ład. Tym, którzy zainwestują w przejęcie innej spółki, obiecuje podwójne korzyści. Jak to będzie wyglądać szczegółowo?

Wprowadzana do ustawy CIT ulga konsolidacyjna jest adresowana do tych podatników, którzy zamierzają dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych. Chodzi o nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych działających na tych rynkach, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub ich działalność może być racjonalnie uznana za działalność, która wspiera działalność podatnika.
Z ulgi skorzysta podatnik, który przez okres minimum 2 lat prowadzi daną działalność gospodarczą, podobnie jak spółka, w której nabywa udziały. Nie będą to zatem podmioty utworzone „ad hoc” dla skorzystania z ulgi, ale podmioty, które już posiadają pewną pozycję na danym rynku.
Jednocześnie z ulgi nie będą korzystać podmioty powiązane, które często wchodzą w skład grup kapitałowych. W ich przypadku transakcje nabywania i zbywania udziałów i akcji wewnątrz takiej grupy nie realizują wskazanego celu ulgi (wsparcie ekspansji gospodarczej na nowych rynkach), a stosunkowo często są przeprowadzane w celach optymalizacji zobowiązań podatkowych grupy.

Table of Contents