How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

W trakcie roku zmiana z zatrudnienia etatowego na działalność gospodarczą lub odwrotnie, a z obu źródeł przysługiwała ulga. Czy w zeznaniu rocznym taka osoba ma prawo do zastosowania ulgi z tych dwóch źródeł oddzielnie czy też będzie jedna ulga od sumy przychodów/dochodów?

W rozliczeniu rocznym (zeznaniu podatkowym) podatnik stosuje preferencję dla klasy średniej biorąc pod uwagę zarówno przychody z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali. Jeśli ich suma wynosi od 68412 zł do 133 692 zł rocznie, podatnik może zastosować preferencję dla klasy średniej.

Table of Contents