How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

W trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia za pracę stosuję pracownikowi ulgę dla klasy średniej. Czy jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że pracownik przekroczył uprawniające go do skorzystania z ulgi przychody, to czy będę musiał zapłacić odsetki od nienależnie zastosowanej przeze mnie ulgi?

Nie, zastosowana w trakcie roku ulga dla klasy średniej nie stanowi zaległości podatkowej, nie są więc od niej naliczane odsetki.

Table of Contents