How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

W jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do obu wypłat?

Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł, stosujesz ulgę.

Table of Contents