How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

W jaki sposób będzie można wnioskować o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna?

Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

Table of Contents