How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Ulga 4+. Czy w przypadku zawodowej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie umowy zawartej ze starostą, w której w danym roku podatkowym w każdym miesiącu może przebywać różna liczba dzieci tzn. przez okres kilku miesięcy w roku przebywa 6 dzieci, a w kolejnych miesiącach np. dwoje bądź jedno dziecko. Czy przysługuje ulga na czworo dzieci?

Wystarczy, że przynajmniej przez część roku jest spełniony warunek sprawowania funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą wobec czwórki dzieci – wówczas przysługuje ulga (przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków do skorzystania z ulgi).

Table of Contents