How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Skąd ZUS będzie posiadał informacje o wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki?

ZUS co miesiąc będzie otrzymywać listę dzieci uczęszczających do instytucji opieki, na której będzie podana m.in. wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Listę będzie przygotowywać instytucja opieki.

Table of Contents