How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Przeniesienie miejsca zamieszkania z zagranicy do Polski. Jak długo podatnik musi mieć rezydencję podatkową poza terytorium Polski, aby mógł skorzystać z ulgi na relokację?

Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

Table of Contents