How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Table of Contents