How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy będę mógł w 2022 r. odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą do ZUS?

Nie. Od  1.01.2022 r. zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu.

Table of Contents