How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracuję i wychowuję 4 małoletnich dzieci, moje przychody z pracy nie przekroczą kwoty 85528 zł, więc będą zwolnione z podatku. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak. Możesz skorzystać z  dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Table of Contents