How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł) oraz złożył oświadczenie PIT-2 i nie chce, aby pracodawca dokonywał mu korekty zaliczki podatkowej. Czy może złożyć jakieś oświadczenie? Jakie to ma być oświadczenie? Pracownik woli uniknąć dopłaty w zeznaniu rocznym.

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka „należna” za ten miesiąc.
Pracownik nie mógł złożyć wniosku o rezygnację z niższej zaliczki na podstawie rozporządzenia, ponieważ złożył PIT-2 u tego pracodawcy. Natomiast po wejściu w życie art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli od 10 marca 2022 r.) pracownik ma możliwość złożenia takiego wniosku także do płatnika, u którego złożył PIT-2.

Table of Contents