How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2021 nie złożył PIT 2 . W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu w styczniu br. złożył PIT 2 oraz oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej. Po dokonaniu wyliczenia wynagrodzenia pracownik traci 48 zł. Oświadczenie o niestosowaniu ulgi klasy średniej złożył dobrowolnie. Gdyby jednak zastosowano ulgę klasy średniej wówczas zyskałby 48 zł. W związku z takim stanem rzeczy, czy należy dokonać zwrotu tej różnicy pracownikowi, skoro jest to jego wybór?

Nie, zwrotu nie należy dokonywać. Podatnik może cofnąć w każdym czasie wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej i w takiej sytuacji płatnik uwzględni wycofanie tego wniosku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał wniosek o cofnięciu.

Table of Contents