How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik zasiada w Radzie Nadzorczej spółki i z tego tytułu ma wypłacane wynagrodzenie. Czy rozporządzenie z 7.01.2022 r. dotyczy tylko jego wynagrodzenia z umowy o pracę? (wynagrodzenie za posiedzenie rady nadzorczej nie wyrównuje się do zaliczki na zasadach z 2021?)

Przepisy rozporządzenia z 7.01.2022 r. stosuje się do wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń. Jeżeli umowa ma inny charakter nie stosujemy przepisów rozporządzenia.

Table of Contents