How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik pracuje na etacie. W każdym miesiącu otrzymuje dwie wypłaty u jednego pracodawcy. Czy w tej sytuacji mogę jako pracodawca stosować ulgę dla klasy średniej? Jeśli tak, to co mam zrobić, gdy ulgę zastosowałem przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej okazało się, że pracownik przekroczył limit przychodów uprawniających do ulgi?

Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej  łączne przychody pracownika przekroczyły 11141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

Table of Contents