How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85528 zł (np. PIT-0: dla pracujących seniorów, rodzin 4+, dla młodych). Czy pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej? Jeżeli tak, to od kiedy?

Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia – 85528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.

Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej.

Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

Table of Contents