How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł. W jaki należy zastosować ulgi w następujących sytuacjach: a. Pracownik do 26 lat zwolniony z podatku zatrudniony na podstawie umowy o pracę, które w 80% jest objęte prawami autorskimi i łączny przychód w roku wyniesie 180 tys. (15 tys. miesięcznie). Kiedy będą mogły być zastosowane 50% KUP i do jakiej wysokości? b. Pracownik zarabia miesięcznie 7000 zł na podstawie umowy o pracę i w połowie roku kończy 26 lat, w związku z czym od połowy roku jego wynagrodzenie jest opodatkowane i należna jest ulga dla klasy średniej. Czy w rozliczeniu rocznym pracownik będzie musiał dopłacić podatek, bo łączny przychód opodatkowany nie osiągnie limitu dla ulgi dla klasy średniej?

Ad. a) 50 % KUP mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu.
Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty będzie mógł zastosować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym, w stanie faktycznym podanym w pytaniu, kwota 50% KUP nie będzie mogła byc wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120000 zł minus 85528 zł).

Ad.b) Jeśli w rozliczeniu rocznym podatnik nie spełnia warunków do ulgi dla klasy średniej (z której korzystał przez część roku przy poborze zaliczek na podatek), to nie będzie mógł jej zastosować w zeznaniu podatkowym (nawet w części).
W takiej sytuacji może zdarzyć się, że podatnik będzie musiał dopłacić podatek przy składaniu zeznania. Aby tego uniknąć, podatnik może poprosić płatnika (zakład pracy) o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczek. Prośba powinna być sformułowana na piśmie. Po jej otrzymaniu płatnik nie pomniejszy dochodu o ulgę dla klasy średniej najpóźniej od następnego miesiąca. Taką prośbę podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Table of Contents