How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a w okresie zimowym zawierana z nim jest dodatkowo umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyliczane według Polskiego Ładu jest korzystniejsze, natomiast z umowy zlecenia korzystniejsza jest wypłata obliczana według starych zasad, więc do umowy zlecenia stosuje przepisy rozporządzenia. Czy różnicę w zaliczce z tytułu umowy zlecenia mogę wyrównać przy zaliczce z umowy o pracę? Czy nie należy „mieszać” zaliczek z różnych tytułów zatrudnienia?

Należy odrębnie wyliczyć zaliczkę ze stosunku pracy i odrębnie zaliczkę z umowy zlecenia. Nie kompensujemy ich, nie „mieszamy”.

Table of Contents