How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Podatnik pracuje, a jego współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów. Czy w trakcie roku będzie mu przysługiwała podwójna kwota zmniejszająca podatek? Czy ma złożyć jakiś wniosek? Czy wystarczy PIT -2, czy coś jeszcze?

Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 podatnik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że:

  • jego dochody nie przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł,
  • jego dochody przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamia się pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

Table of Contents