How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Osoba w wieku do 26. lat przebywa cały miesiąc na zasiłku chorobowym. Czy od kwoty zasiłku chorobowego potrącamy kwotę zmniejszającą podatek?

Tak, płatnik wypłacający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego może zastosować kwotę zmniejszają podatek, jeżeli jest do tego uprawniony (podatnik złożył PIT-2).

Table of Contents