How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Wzór 1.
Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A) Kwota ulgi
od 68 412 do 102 588 [A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17
ponad 102 588 do 133 692 [A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Table of Contents