How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Mam pytanie dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy za granicą na terenie UE a preferencją dla klasy średniej. Czy tu coś się zmieni czy nadal pozostaje odliczenie 30% „diety zagranicznej” a co zostaje liczone jest do ulgi dla klasy średniej? Pracownik zarobił 1600 euro, przeliczając po kursie 7000 zł, dieta w przeliczeniu na złotówki wynosi 6399,6 złoty, a 30 proc. z tej kwoty to 1919,88. Do tej pory liczymy przychód 7000 -1919,88 = 5080,12. Na jakim etapie liczymy preferencję dla klasy średniej?

Preferencja dla klasy średniej może być również stosowana przez podatników, którzy czasowo przebywają za granicą i część ich przychodów (w wysokości 30% diety zagranicznej) korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym preferencja dla klasy średniej ma zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu, tj. do nadwyżki ponad kwoty objęte zwolnieniem lub zwolnieniami. W omawianym przykładzie jest to kwota 5 080,12, czyli poniżej dolnego limitu, który uprawnia do ulgi dla klasy średniej (ten wynosi 5 701 zł, zaś górny 11 141 zł).

Table of Contents