How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Mam dochód z umowy o pracę oraz dodatkowo z wynajmu mieszkania, który rozliczałem do tej pory w formie ryczałtu, czy coś się zmienia w moim przypadku? I czy przysługuje mi ulga dla klasy średniej jeżeli zmieszczę się w wyznaczonym limicie sumując obydwa dochody ? Czy po prostu dochód z najmu nie wlicza się do ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tytułu umowy o pracę, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej. W opisanym przykładzie przychodu z najmu nie wlicza się do przychodów objętych ulgą dla klasy średniej.

Table of Contents