How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Mam 66 lat, jestem wykładowcą i osiągam przychody z umowy o dzieło nieprzekraczające kwoty 85528 zł w roku. Nie pobieram również żadnych świadczeń emerytalnych. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

Table of Contents