How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Mam 62 lata. Otrzymuję emeryturę i równocześnie pracuję. Czy jeżeli zrezygnuję z pobierania emerytury to moje przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia PIT-0 dla pracujących seniorów ?

Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

Table of Contents