How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Kto może liczyć na abolicję w ramach Polskiego Ładu i ujawnienia płacenia pod stołem?

Chociaż przepisy o abolicji podatkowej mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do 31 grudnia 2022 r., to jednak ograniczone są one tylko do dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły przed 1 lipca 2021 r.

Ulga abolicyjna nie obejmie zatem dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po 30 czerwca 2021 r., a tym samym po dniu wejścia w życie tych przepisów.

Table of Contents