How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Kiedy zostanie wprowadzone to dofinansowanie?

Planuje się, by rodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy wprowadzającej rozwiązanie zakłada, że jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Table of Contents