How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. A co z opodatkowaniem zarobków ponad tę kwotę?

PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85 528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

Table of Contents