How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jeżeli pracownik przy pierwszej wypłacie w miesiącu nie miał zastosowanej ulgi, a druga wypłata powoduje uzyskanie prawa do jej zastosowania, to czy kwotę ulgi stosuję tylko dla drugiej wypłaty?

Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

Table of Contents