How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, przewidywany przychód w 2022 to 72 tys. zł. Żona też zatrudniona na umowa o pracę, przychód 40 tys. Czy skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Czy ulgą będzie się należała podczas wspólnego rozliczenia?

  1. Czy skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tytułu umowy o pracę, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Wskazane tutaj przychody z tytułu umowy o pracę mieszczą się w ww. przedziale – skorzystanie z ulgi dla klasy średniej jest zasadne.

  1. Czy ulgą będzie się należała podczas wspólnego rozliczenia?

Przy wspólnym rozliczeniu połowa przychodów wyniesie 72 000 + 40 000 = 112 000 zł, 112 000/2=56 000 zł a więc poniżej progu wynoszącego 68 412 zł.

Wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania.

Table of Contents