How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem wdową i samotnie wychowuję czwórkę dzieci. Dwoje z nich jest pełnoletnich i uczy się w szkole ponadpodstawowej. Dzieci pełnoletnie pobierają rentę rodzinną na własne nazwisko i ich dochód roczny z renty przekroczy kwotę 3089 zł. Pracuję na etacie i dorabiam okazjonalnie na podstawie umów zlecenia zawartych z firmą. Mój łączny przychód wyniesie 50000 zł. Czy mogę korzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Tak, możesz skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Renta rodzinna nie jest uwzględniana w limicie dochodów dziecka (3089 zł), od którego zależy prawo skorzystania z ulgi, w związku z jego wychowywaniem.

Table of Contents