How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem pracującym seniorem na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą. Spełniam warunki do zwolnienia z opodatkowania do kwoty 85528 zł. Nie osiągam innych przychodów. Czy po wykorzystaniu limitu 85528 zł mogę prosić zleceniodawcę o niepobieranie zaliczek, ponieważ moje dochody na „+” będą wynosiły około 15000 zł?

Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

Table of Contents