How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem pracującym seniorem i dlatego chcę korzystać z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu kwoty przychodu zwolnionego z podatku będę mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. To są dwie różne preferencje podatkowe. Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla seniora (85 528 zł), podatnik będzie mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej. Warunkiem jest uzyskanie przychodów z pracy, które podlegają opodatkowaniu, w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Table of Contents