How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem osobą niepełnosprawną, poniosłam w 2021 roku wydatki na zakup pieluchomajtek. Wydatki takie będę również ponosiła w 2022 roku. Czy taki wydatek mogę odliczyć od dochodu?

Tak. Od 2021 roku w ramach wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną można odliczyć m.in. wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Table of Contents