How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już „z urzędu” organ rentowy. Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie u pracodawcy złóż PIT-2.

Table of Contents