How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jestem emerytem, ale chcę pracować – czy mnie również dotyczy PIT-0?

Zerowy PIT jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie zdecydują się na przejście na emeryturę i pozostaną na szeroko rozumianym rynku pracy.

Zwolnienie z PIT będzie dotyczyć przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody z tych tytułów będą zwolnione od podatku PIT:

  • pod warunkiem, że podlegają one ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.
Table of Contents