How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jeśli pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu wypłacam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek, to czy stosuję ulgę dla klasy średniej?

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę.

Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego – jest to przychód z innych źródeł.

Table of Contents