How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jeśli pracownik otrzymuje opodatkowany ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to czy stosuję ulgę?

Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

Table of Contents