How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do  ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

Table of Contents