How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68412 do 133692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Table of Contents