How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jakie konsekwencje poniesie zleceniobiorca, który złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek u jednego zleceniodawcy a następnie w trakcie roku wykonał jednorazową umowę zlecenia u innego zleceniodawcy: i. Ryczałtową 150 zł, ii. Jednorazowy rachunek na 3.000 zł

Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

Table of Contents