How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jaka będzie odpowiedzialność zleceniodawcy jeśli nie dopilnuje limitu 30.000 zł rocznie i nadal nie będzie pobierał zaliczki na podatek od umowy zlecenia pracownika, który złożył oświadczenie o nie pobieraniu zaliczki na podatek?

Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej.

Table of Contents