How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jaka będzie należna ulga dla małżeństwa nietrwającego pełny rok (ślub lub śmierć w tracie roku) – jeśli zmarł małżonek, który rozliczał ją miesięcznie. A co jeśli zmarł ten z niskimi dochodami, który nie miał prawa do ulgi?

Staż małżeński nie ma znaczenia dla stosowania preferencji dla klasy średniej, tylko to, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie czy oddzielnie. Jeśli składają wspólne zeznanie, to prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje, temu małżonkowi (również każdemu z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale, albo jeżeli połowa rocznych, łącznych przychodów małżonków: z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Table of Contents