How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jak wyliczyć podstawę do obliczania do składki zdrowotnej na skali podatkowej, gdy w danym miesiącu osiągnięto stratę?

W takim przypadku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku.

Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej, gdy w poprzednim miesiącu była strata?

Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

Czy jeżeli nie było straty, ale np. dochód 2000 zł, a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł, to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Table of Contents