How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jak wyliczyć podstawę do obliczania do składki zdrowotnej na skali podatkowej, gdy w danym miesiącu osiągnięto stratę?

W takim przypadku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku.

Table of Contents