How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jak rozliczać najem nieruchomości mieszkalnej po zmianach?

Po zmianach przychód z najmu prywatnego będzie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), tj. bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Na mocy przepisu przejściowego z opodatkowania na ogólnych zasadach można jednak jeszcze korzystać do końca 2022 r.

Table of Contents