How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jak ma postąpić pracodawca po wykryciu pomyłki w naliczaniu wynagrodzeń, np. nieuwzględnienie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, pobieraniu zaliczki na podatek dla osób poniżej 26. roku życia, oświadczenia o byciu rodzicem co najmniej 4 dzieci itd. Jak korygować podatki po wykryciu pomyłki związanej z wyliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek? Korygujemy miesiąc, w którym zaliczka na podatek została źle naliczona, czy też korygujemy w bieżącym miesiącu, czy podatnik rozliczy to sam w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

Table of Contents