How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Interesuje mnie przejście na ryczałt a praca na rzecz obecnego pracodawcy. Co jeżeli była tylko umowa zlecenie? Co jeżeli wcześniej było b2b, ale na zasadach ogólnych?

Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest niemożliwe, jeżeli podatnik uzyska z tytułu prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wykonywanie takich czynności uprzednio na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie b2b nie pozbawia prawa do ryczałtu.

Table of Contents