How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Gdzie można zaleźć szczegółowy harmonogram regionalnych spotkań online o reformie podatkowej, organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)? Jak znaleźć właściwą stronę internetową?

Wskazane informacje można znaleźć w artykule: Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu

Table of Contents